Kontakt

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Piłsudskiego 45
82-500 Kwidzyn

NIP: 581-000-47-65
REGON: 001016776

Sekretariat: 728 436 101  e-mail: sekretariat@psskwidzyn.pl
Prezes: 728 436 102
Gł. Księgowy: 728 436 107
Administracja: 728 436 103
Handel: 728 436 106   e-mail: handel@psskwidzyn.pl
Kadry: 728 436 104     e-mail: kadry@psskwidzyn.pl
Księgowość: 728 436 108 ; 728 436 105

Fax: 55 279 23 20


 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Piłsudskiego 45, 82-500 Kwidzyn.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Piłsudskiego 45, 82-500 Kwidzyn; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego handel@psskwidzyn.pl