Zarząd

Spółdzielnią kieruje jednoosobowy Zarząd:

Mgr. Karol Sienkiewicz - Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Tadeusz Rupar - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cezary Kiliszek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ewa Kiempska – Tabaka - Członek Rady Nadzorczej

Irena Osiak - Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Kwaśniak - Członek Rady Nadzorczej.