Struktura

Prezes Zarządu
Dział Administracyjno - Handlowy
Dział Księgowo - Finansowy
Dział Spraw Pracowniczych