Struktura

Prezes Zarządu

Dział Administracyjny

Dział Handlowy

Dział Księgowo - Finansowy

Dział Spraw Pracowniczych