O firmie

W dniu 18 kwietnia 1945 roku w lokalu Urzędu Pełnomocnika Rządu w Kwidzynie odbyło się zebranie organizacyjne spółdzielni spożywców na którym postanowiono zgłosić akces do Spółdzielni "SPOŁEM", członkowie założyciele wnieśli wkłady jednorazowe w wysokości 1.000 zł każdy.
W roku 1949 powstają pierwsze komitety członkowskie. Zaopatrzenie odbywało się przy pomocy samochodu półciężarowego z demobilu i l pary koni. W 1950 roku uruchomiono własny warsztat remontowy, powstaje tucz świń, zostaje otwarta świetlica dla pracowników i biblioteka.
W kolejnych latach wzrasta liczba członków, działają liczne komitety członkowskie. W 1951 roku spółdzielnia posiada już 28 sklepów, l skład węglowy, dwa zakłady gastronomiczne, 5 piekarń, 2 zakłady masarskie i ciastkarnię.
W roku 1963 roku rozpoczęto budowę nowej piekarni o zdolności wypiekowej 2 ton pieczywa dziennie.
We wrześniu 1964 roku zorganizowano po raz pierwszy przy współudziale aeroklubu z Grudziądza "Święto latawca" na lotnisku w Korzeniewie.
W 1966 roku nastąpiło połączenie spółdzielni z PSS Gdańsk, która obejmowała wszystkie spółdzielnie z terenu województwa gdańskiego.
W roku 1967 oddano do eksploatacji pawilon Nr 29 przy ulicy Okrzei (obecnie Daszyńskiwego).
W roku 1969 uruchomiono nowy zakład gastronomiczny w budynku hotelowym otrzymał on nazwę "Kaskada.
W roku 1972 sieć handlowa spółdzielni składała się z 53 sklepów i 27 punktów sprzedaży drobnodetalicznej i sezonowej, a w roku 1973 zostały otwarte bar "Domino" i kawiarnia "Santos".
Od dnia l lipca 1976 roku nastąpiła reorganizacja handlu. Spółdzielnia "Społem" przejęła całkowicie handel artykułami spożywczymi, a przekazała do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego prowadzenie handlu artykułami przemysłowymi.
W dniu l stycznia 1983 roku zaczęła obowiązywać ustawa z 18 września 1982 roku "Prawo spółdzielcze" i z dniem l stycznia 1983 roku Oddział stał się na nowo samodzielną jednostką.
Urynkowienie handlu i przemiany ustrojowe przypadające na lata 1989 - 1992 były dla Spółdzielni bardzo trudne, wypowiadano nam umowy dzierżaw bez możliwości uczestnictwa w przetargach na ich wynajem. Spółdzielnia zmuszona była na rzecz miasta oddać 14 placówek handlowych.
W dniu 10.01.1992 roku przeniesiono biura Spółdzielni z ulicy Chopina na ulicę Piłsudskiego 45.
Rok 1995 jest okresem wprowadzania nowych zasad pracy. Zarząd dał możliwość całkowitej samodzielności kierownikom sklepów.
W październiku 1999 roku nastąpiło otrawcie nowego sklepu przy ulicy Długiej (sklepu Nr 7) i tym samym Spółdzielnia powiększyła sieć placówek detalicznych do siedmiu.
W 2003 roku dokonano modernizacji sklepu Nr 36 przy ulicy Spółdzielczej, a we wrześniu odbyły się obchody 10 - lecia Centrum Handlowego. Z tej okazji zorganizowano festyn dla mieszkańców miasta przed budynkiem Centrum.
We wrześniu 2004 r. rozpoczęto modernizację i rozbudowę sklepu Nr l przy ulicy Kasprowicza 18, który do tego czasu był dzierżawiony. Otwarcie wizytówki Spółdzielni jaką jest "Jedynka" nastąpiło 11.12.2004 roku. W roku 2009 zmodernizowano Centrum handlowe oraz budynek biurowca które otrzymało nowy odświeżony wizerunek. Rok 2011 to kolejny rok nowych inwestycji. W nowej kamienicy przy katedrze otwarto galerię "Dekorada" 15 kwietnia 2011r. W budynku obok miesiac poźniej 28 maja 2011r nastąpiło otwarcie kolejnego z naszych sklepów spożywczych, sklepu nr 5. Co za tym idzie od 2011r ilość placówek detalicznych "Społem" Kwidzyn powiększyła się do dziewięciu. Kolejnym rokiem zmian był rok 2015, wydzierżawiono sklep "Dekorada" w zamian na początku 2016 r. powstała nowa placówka Sklep nr 21. Mieści się on przy ul. Piłsudskiego tj. "kwidzyński deptak".  W Listopadzie 2016 roku postanowiliśmy odwiedzić osiedle Piastowskie, co za tym idzie powstał tam Sklep nr 11, który powoli wchłania się w klimat tamtego osiedla. W lutym 2018r. po dłuższej przerwie spowodowanej remontem wracamy do handlu w Delikatesach 13, śmiemy twierdzić, że jest to najładniejszy sklep w Kwidzynie. Na stan obecny w 2022r. w Kwdzynie ulokowanych jest sześć sklepów. ZAPRASZAMY!